Hallitus 2022

Tervetuloa tutustumaan Kajaanin Nuorkauppakamarin hallitukseen vuosimallia 2022!

PRES - Mika Seppänen

Puheenjohtajamme Mika kehittää, koordinoi ja johtaa yhdistystämme ja sen jäsenten toimintaa, sekä toimii kamarimme virallisena edustajana. Päivätöikseen hän toimii hanke- ja IT-asiantuntijana, opettajana sekä valokuvaajana. Vapaa-ajallakaan ei tule tekemisen puute pienen koululaisen isänä, leffa- ja musadiggarina sekä ystäviä mahdollisuuksien mukaan nähden.

mika.seppanen(a)jci.fi
Puh: 040 174 9889

DP - Marianne Eteläsaari

marianne.etelasaari(a)jci.fi

IPP - Janika Ohtonen

Edellisen vuoden puheenjohtajamme Janikan tärkein tehtävä on olla hallituksen tukena aina tarvittaessa. Lisäksi Janika toimii tänä vuonna Alue D:n kehityspäällikkönä (RDM). Kamarin ulkopuolella arjen täyttää hallintotieteiden opinnot, jotka sujuvat kätevästi opintovapaalta käsin.

janika.ohtonen(a)jci.fi
Puh: 044 088 6559

SECY - Riina Lokka

Sihteeri (SECY) Riina laatii ja säilyttää hallituksen kokouksista pöytäkirjat, esityslistat ja kokouskutsut. Sihteeri vastaa myös jäsenrekisterin ylläpidosta. Vapaa-ajalla Riina viihtyy perheen ja ystäviensä seurassa, sekä opiskelee Kajaanin ammattikorkeakoulussa tradenomiksi.

riina.lokka(a)jci.fi

IND - Tanja Ihalainen

IND, eli koulutuslohkovastaavamme Tanja suunnittelee ja organisoi jäsenillemme monipuolista, innostavaa ja yksilön kehittymiseen tähtäävää koulutustoimintaa koko vuoden ajalle. Työelämässä Tanja toimii liikunta- ja hyvinvointialan yrittäjänä. Siispä arki ja vapaa-aika kuluukin kaikenlaisen aktiivisen tekemisen parissa, kirjojen ja sarjojen parissa rentoutumista unohtamatta.

tanja.ihalainen(a)jci.fi

TREAS - Essi Nissinen

Rahastonhoitajamme Essi raportoi hallitukselle yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta ja tarkkailee, että kulut pysyvät budjetissa. Vapaa-ajalla Essi tykkää harrastaa liikuntaa sekä ulkoilla. Arjessa kiireisenä pitää myös töiden ohessa suoritettavat tieto- ja viestintätekniikan opinnnot.

essi.nissinen(a)jci.fi
Puh. 050 441 9510

LOM - Ilona Mäki

Tapahtumavastaava (LOM) Ilona koordinoi erilaisia tapahtumia, yritysvierailuja ja juhlia. Ilona harrastaa vapaa-aikanaan hiihtoa, luonnossa liikkumista sekä saukkojen bongausta Kajaaninjoen varrella (toistaiseksi ilman yhtään bongattua saukkoa).

ilona.maki(a)jci.fi

Hallitustoiminta

Haluatko kehittyä johtamisessa, ymmärtää miten yhdistyksen rahaliikenne toimii tai luoda jäsenistölle mahdollisuuksia tutustua oman alan yrityksiin ja kouluttautua? Hallitustoiminta antaa erittäin hyvät mahdollisuudet kehittyä juuri näissä asioissa! Pienen haasteen hallitustoiminta luo siten, ettei samassa virassa voi toimia kuin yhden vuoden, jonka jälkeen on hakeuduttava toiseen virkaan missä haluaa kehittyä.
 
Hallituksen tarkoitus on kehittää yhdistyksen toimintaa sekä päättää yhdistyksen toimintalinjoista. Kajaanin Nuorkauppakamarin hallituksessa on kahdeksan jäsentä ja jokaisella on oma roolinsa. Hallitus valitaan vuosittain syksyllä pidettävässä vaalikokouksessa, ja virkoihin haetaan etukäteen tai vasta vaalikokouksessa. Hallitus kokoontuu kuukausittain palavereihin ja/tai kokouksiin. Kajaanin Nuorkauppakamarissa on vuodesta toiseen useita hallitusvirkoja, joista voit lukea lisää alhaalta:

PRES (President, kamarin puheenjohtaja)

Puheenjohtaja toimii yhdistyksen virallisena edustajana alueellisissa ja kansallisissa kokouksissa. Puheenjohtaja johtaa kamaritoimintaa sekä vastaa yhteistyökumppanuusneuvotteluista – ja sopimuksista valmistautuvan puheenjohtajan (DP) kanssa.

DP (Depyty President, varapuheenjohtaja)

Varapuheenjohtaja (DP) tukee puheenjohtajan toimintaa sekä samalla itse oppien tulevasta puheenjohtajuudesta. Yhteistyössä IPP:n kanssa DP työstää nuorkauppakamarin jäsenhankintaan liittyviä toimia.

IPP (Immediate Past President, edellinen puheenjohtaja)

Edellisen vuoden puheenjohtaja (IPP) toimii puheenjohtajan sekä koko hallituksen tukena. IPP:llä on vahva rooli yhteistyökumppanuussopimusten tekemisessä ja tämän lisäksi hän vastaa suhteista senaattoreihin sekä jäsenhankinnasta DP:n kanssa.

SECY (Secretary, sihteeri)

Sihteeri (SECY) vastaa yhdistyksen asiakirjahallinosta sekä jäsentietojen päivittämisestä. SIhteeri laatii kokousten pöytäkirjat ja vastaa yhdessä puheenjohtajan kanssa siitä, että kamarin dokumentointi on kunnossa. SECY vastaa jäsentietojen päivittämisestä jäsentietojärjestelmään.

IND (Individual, yksilölohkon vastaava)

IND vastaa nuorkauppakamarin yksilön kehityksestä suunnitellen ja toteuttaen koulutustoimintaa.

LOM (Local Organisation Member, yhdistyslohko vastaava)

Yhdistyslohkovastaava (LOM) vastaa nuorkauppakamarin kuukausitapahtumista, kuten yritysvierailuista, tapahtumista sekä juhlista luoden kamarivuoden rungon.

TREAS (Treasuer, rahastonhoitaja)

Rahastonhoitaja (TREAS) vastaa yhdistyksen taloudesta sekä kirjanpidosta. Budjetin laatiminen ja sen seuranta tulee tutuksi yhdessä hallituksen jäsenten kesken. Jäsenmaksujen kerääminen, laskuttaminen sekä projektien budjettien toteutuminen ovat tärkeitä tehtäviä TREAS:in roolissa.

LIO (Local information Officer, tiedottaja)

Tiedottaja (LIO) vastaa kamarin sisäisestä- ja ulkoisesta viestinnästä. Tärkeimpiä tiedottajan tehtäviä on tiedottaa jäsenistöään tulevista tapahtumista, koulutuksista sekä tuottaa sisältöä kamarin eri kanaviin kuten sosiaalisen mediaan sekä uutiskirjeeseen (Pikikseen). Myös lehdistö- ja mediatiedotteiden toteuttaminen kuuluu tiedottajalle.

Nuorkauppakamareiden virkoja ja termejä:

 • PRES President Puheenjohtaja
 • DP Deputy President Varapuheenjohtaja
 • IPP Edellinen puheenjohtaja
 • SECY Secretary Sihteeri
 • IND Yksilölohko, koulutus
 • LOM Local Organisation Member Yhdistyslohko, tapahtumat
 • COM Yhteiskuntalohko-/projektit
 • INT International Kansainvälisten asioiden lohko
 • TREAS Treasurer Rahastonhoitaja
 • LIO Local Information Officer Tiedottaja
 • IPRO International Public Relation Officer Kansainvälinen suhdetoimintavirkailija
 • BUS Business Liikesuhdetoiminta
 • LMM Local Marketing Manager Paikallinen markkinoija
 • MC Master of Ceremonies Klubimestari-/seremoniamestari

Alueellisia virkoja ja termejä

 • VP Vice President Aluejohtaja
 • RIO Regional Information Officer Alueviestintäpäällikkö
 • RC Regional Coordinator Aluekoordinaattori
 • R-BUS Regional Business Manager Aluemarkkinointipäällikkö
 • R-LOM Regional Organisation Manager Aluetapahtumapäällikkö
 • R-INT Regional Organisation Manager Aluekansainvälisyyspäällikkö
 • RS Regional Secretary Aluesihteeri
 • RMM Regional Marketing Manager Aluemyyntipäällikkö
 • RDM Regional Development Manager Aluekehityspäällikkö

Kansallisia virkoja ja termejä

 • NOM National Organisation Member Kansallinen keskusjärjestö
 • NP National President Kansallinen puheenjohtaja
 • NPP National Past President Edellinen kansallinen puheenjohtaja
 • DP Deputy President Varapuheenjohtaja
 • EVP Executive Vice President Kehitysjohtaja
 • CD Communications Director Viestintäjohtaja
 • TD Training Director Koulutusjohtaja
 • NT National Treasurer Talousjohtaja
 • VP Vice President Aluejohtaja
 • CEA Chief Executive Assistant Johdon assistentti
 • GLC General Legal Councel Lainopillinen neuvonantaja
 • NPL National Project Leader Kansallinen projektipäällikkö
 • ND National Director Kansallinen päällikkö
 • NIO National Information Officer Tiedottaja
 • NMM National Marketing Manager Markkinointipäällikkö
 • ND IT National Information Technology Tietohallintopäällikkö
 • MD Managing Director Toimitusjohtaja

Kansainvälisiä virkoja ja termejä

 • SNKK Suomen Nuorkauppakamarit ry
 • JC  Jäsenyhdistyksen henkilöjäsen
 • TVK Työvaliokunta
 • KL Keskusliitto
 • PJ-kokous Puheenjohtajakokous