Hallitus 2021

Tervetuloa tutustumaan Kajaanin Nuorkauppakamarin hallitukseen vuosimallia 2021! Hallituksen esittelyn alta pääset tutustumaan Nuorkauppakamarimaailman mielenkiintoiseen termistöön, joten skrollaahan sivun loppuun saakka.

PRES - Janika Ohtonen

Olen tämän vuoden PRES eli Kajaanin Nuorkauppakamarin puheenjohtaja. Tärkein tehtäväni on pitää kamarin rattaat pyörimässä. Lähdin kamaritoimintaan mukaan vuonna 2017 ja olen kerennyt tekemään useampia hallitusvirkoja sekä vetämään monia erilaisia projekteja. Hallitusvuodelta odotan mahdollisuutta kehittyä johtajana. Lisäksi odotan yhteisiä onnistumisen ja hoksaamisen hetkiä.

Olen 27 -vuotias ja työskentelen lentoliikenteen parissa asiakaspalvelutehtävissä. Rentoudun perheen ja pelien parissa sekä matkustellen. Uusien kokemuksien hankkiminen virkistää aina!

janika.ohtonena(a)jci.fi
Puh: 044 0886559

DP - Mika Seppänen

Tänä vuonna roolini Kajaanin Nuorkauppakamarissa on DP eli varapuheenjohtaja. Toimin puheenjohtajan oikeana kätenä opettelen tarvittavia tietoja ja taitoja ensi vuoden puheenjohtajuutta varten. Kamarissa olen ollut mukana vuodesta 2019. Hallitustoiminnalta odotan yhteistä toimintaa, verkostoitumista ja erityisesti matkustelua kansallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin.

Olen 38 -vuotias ja siivilissä työskentelen hankevastaavana, tietohallintovastaavana sekä opettajana.mika.seppanen(a)jci.fi
Puh: 040 1749889

IPP - Minna Nuulamo

Olen edellisvuoden Kajaanin Nuorkauppakamarin puheenjohtajana eli IPP. Roolini on tänä vuonna tukea nykyisen hallituksen puheenjohtajaa ja tulevaa puheenjohtajaa. Hallitusvuodelta toivon toiminnantäyteisempää vuotta.

Olen 36-vuotias ja siviilissä työskentelen työllisyyden edistämisen parissa. Parhaiten rentoudun nuotiolla makkaran paistossa.

minna.nuulamo(a)jci.fi
Puh: 045 6387158

SECY - Miika Mononen

Toimin kamarissamme SECY:n roolissa eli sihteerinä. Vastuullani on pitää paperit järjestyksessä ja oikeassa paikassa. Olen ollut mukana nuorkauppakamarin toimminassa jo vuodesta 2011 eli yli yhdeksän vuotta. Hallitusvuodelta odotan yhdessä tekemistä ja innostumista. Ne ovat aina olleet minulle tärkeitä tässä harrastuksessa.

Olen 35-vuotias ja siviilissä toimin rakennusalalla projektikoordinaattorina. Rentoudun vapaa-ajallani luonnossa ja kaukana teknologiasta.miika.mononen(a)jci.fi

IND - Sini Anttila

Toimin IND:n virassa eli yksilönkehitysvastaavana. Vastuulleni kuuluu kamarin koulutustoiminta, sekä virallisten että vapaamuotoisten koulutusten muodossa. Kamariin lähdin mukaan vuonna 2018 ja olen ehtinyt jo päästä toteuttamaan useampia hienoja projekteja! Tältä vuodelta odotan itseni haastamista ja innostavia hetkiä hallituksemme kanssa..

Olen 30-vuotias projekti-insinööri. Rentoudun ruokaa laittaessa, joogan sekä hyvien kirjojen parissa.
sini.anttila(a)jci.fi

TREAS - Marianne Eteläsaari

Toimin tänä vuonna TREAS:in roolissa eli rahastonhoitajana. Kaikki rahaliikenne kulkee minun kautta ja olen mukana projektien ja tapahtumien budjetoinnissa. Tulin mukaan kamariin koejäseneksi vuonna 2019, myöhemmin minut hyväksyttiin jäseneksi ja hyppäsin ensimmäistä kertaa hallitukseen vuodelle 2021. Hallitusvuodelta odotan uuden oppimista ja hauskaa tekemistä.

Olen 32-vuotias ja siivilissä toimin hallintopäällikkönä. Vapaa-ajalla rentoudun golffaten sekä neuloen.

marianne.etelasaari(a)jci.fi

LIO - Petra Mulari

Olen tämän vuoden LIO eli tiedottaja ja vastuullani on tiedottaa meidän kamarin toiminnasta sisäisesti ja ulkoisesti. Hallitukseen minut on valittu kutsuvirkailijana. Kamarissa olen ollut mukana vuodesta 2019 koejäsenenä. Hallitusvuodelta odotan uuden oppimista, kehitystyötä ja onnistumisen riemua.

Siviilissä toimin matkailu- ja ravitsemisalan hotellijohtajan tehtävissä. Olen 31-vuotias ja rentoudun työn ja kamaritoiminnan ohella arki-askareilla, huumorilla ja hyvillä keskusteluilla.

petra.mulari(a)jci.fi
Puh: 040 8397550

LOM - Olli Kähkönen

Toimin tänä vuonna LOM:n roolissa eli vastaten Kajaanin Nuorkauppakamaritoiminnan kuukausitoiminnasta. Lähdin kamaritoimintaan mukaan vuonna 2017 ja olen kerennyt vetämään muutamia projekteja. Hallitusvuodelta odotan verkostoitumista LOM:n viran kautta, sekä hallitustyön oppimista mahtavan tiimin kanssa!

Olen 27-vuotias yrittäjä. Netflix ja hyvä sapuska kaverina auttavat rentoutumaan parhaiten!


olli.kahkonen(a)jci.fi

Hallitustoiminta

Haluatko kehittyä johtamisessa, ymmärtää miten yhdistyksen rahaliikenne toimii tai luoda jäsenistölle mahdollisuuksia tutustua oman alan yrityksiin ja kouluttautua? Hallitustoiminta antaa erittäin hyvät mahdollisuudet kehittyä juuri näissä asioissa! Pienen haasteen hallitustoiminta luo siten, ettei samassa virassa voi toimia kuin yhden vuoden, jonka jälkeen on hakeuduttava toiseen virkaan missä haluaa kehittyä.
 
Hallituksen tarkoitus on kehittää yhdistyksen toimintaa sekä päättää yhdistyksen toimintalinjoista. Kajaanin Nuorkauppakamarin hallituksessa on kahdeksan jäsentä ja jokaisella on oma roolinsa. Hallitus valitaan vuosittain syksyllä pidettävässä vaalikokouksessa, ja virkoihin haetaan etukäteen tai vasta vaalikokouksessa. Hallitus kokoontuu kuukausittain palavereihin ja/tai kokouksiin. Kajaanin Nuorkauppakamarissa on vuodesta toiseen useita hallitusvirkoja, joista voit lukea lisää alhaalta:

PRES (President, kamarin puheenjohtaja)

Puheenjohtaja toimii yhdistyksen virallisena edustajana alueellisissa ja kansallisissa kokouksissa. Puheenjohtaja johtaa kamaritoimintaa sekä vastaa yhteistyökumppanuusneuvotteluista – ja sopimuksista valmistautuvan puheenjohtajan (DP) kanssa.

DP (Depyty President, varapuheenjohtaja)

Varapuheenjohtaja (DO) tukee puheenjohtajan toimintaa sekä samalla itse oppien tulevasta puheenjohtajuudesta. Yhteistyössä IPP:n kanssa DP työstää nuorkauppakamarin jäsenhankintaan liittyviä toimia.

IPP (Immediate Past President, edellinen puheenjohtaja)

Edellisen vuoden puheenjohtaja (IPP) toimii puheenjohtajan sekä koko hallituksen tukena. IPP:llä on vahva rooli yhteistyökumppanuussopimusten tekemisessä ja tämän lisäksi hän vastaa suhteista senaattoreihin sekä jäsenhankinnasta DP:n kanssa.

SECY (Secretary, sihteeri)

Sihteeri (SECY) vastaa yhdistyksen asiakirjahallinosta sekä jäsentietojen päivittämisestä. SIhteeri laatii kokousten pöytäkirjat ja vastaa yhdessä puheenjohtajan kanssa siitä, että kamarin dokumentointi on kunnossa. SECY vastaa jäsentietojen päivittämisestä jäsentietojärjestelmään.

IND (Individual, yksilölohkon vastaava)

IND vastaa nuorkauppakamarin yksilön kehityksestä suunittellen ja toteuttaen koulutustoimintaa.

LOM (Local Organisation Member, yhdistyslohko vastaava)

Yhdistyslohkovastaava (LOM) vastaa nuorkauppakamarin kuukausitapahtumista luoden kamari vuoden rungon, kuten yritysvierailuista, tapahtumista sekä juhlista.

TREAS (Treasuer, rahastonhoitaja)

Rahastonhoitaja (TREAS) vastaa yhdistyksen taloudesta sekä kirjanpidosta. Budjetin laatiminen ja sen seuranta tulee tutuksi yhdessä hallituksen jäsenten kesken. Jäsenmaksujen kerääminen, laskuttaminen sekä projektien budjettien toteutuminen kuuluvat ovat tärkeitä tehtäviä TREAS:in roolissa.

LIO (Local information Officer, tiedottaja)

Tiedottaja (LIO) vastaa kamarin sisäisestä- ja ulkoisesta viestinnästä. Tärkeimpiä tiedottajan tehtäviä on tiedottaa jäsenistöään tulevista tapahumista, koulutuksista sekä tuottaa sisältöä kamarin eri kanaviin kuten sosiaalisen mediaan sekä uutislehteen (Pikikseen). Myös lehdistö- ja mediatiedotteiden toteuttaminen kuuluu tiedottajalle.

Nuorkauppakamareiden virkoja ja termejä:

 • PRES President Puheenjohtaja
 • DP Deputy President Varapuheenjohtaja
 • IPP Edellinen puheenjohtaja
 • SECY Secretary Sihteeri
 • IND Yksilölohko, koulutus
 • LOM Local Organisation Member Yhdistyslohko, tapahtumat
 • COM Yhteiskuntalohko-/projektit
 • INT International Kansainvälisten asioiden lohko
 • TREAS Treasurer Rahastonhoitaja
 • LIO Local Information Officer Tiedottaja
 • IPRO International Public Relation Officer Kansainvälinen suhdetoimintavirkailija
 • BUS Business Liikesuhdetoiminta
 • LMM Local Marketing Manager Paikallinen markkinoija
 • MC Master of Ceremonies Klubimestari-/seremoniamestari

Alueellisia virkoja ja termejä

 • VP Vice President Aluejohtaja
 • RIO Regional Information Officer Alueviestintäpäällikkö
 • RC Regional Coordinator Aluekoordinaattori
 • R-BUS Regional Business Manager Aluemarkkinointipäällikkö
 • R-LOM Regional Organisation Manager Aluetapahtumapäällikkö
 • R-INT Regional Organisation Manager Aluekansainvälisyyspäällikkö
 • RS Regional Secretary Aluesihteeri
 • RMM Regional Marketing Manager Aluemyyntipäällikkö

 

Kansallisia virkoja ja termejä

 • NOM National Organisation Member Kansallinen keskusjärjestö
 • NP National President Kansallinen puheenjohtaja
 • NPP National Past President Edellinen kansallinen puheenjohtaja
 • DP Deputy President Varapuheenjohtaja
 • EVP Executive Vice President Kehitysjohtaja
 • CD Communications Director Viestintäjohtaja
 • TD Training Director Koulutusjohtaja
 • NT National Treasurer Talousjohtaja
 • VP Vice President Aluejohtaja
 • CEA Chief Executive Assistant Johdon assistentti
 • GLC General Legal Councel Lainopillinen neuvonantaja
 • NPL National Project Leader Kansallinen projektipäällikkö
 • ND National Director Kansallinen päällikkö
 • NIO National Information Officer Tiedottaja
 • NMM National Marketing Manager Markkinointipäällikkö
 • ND IT National Information Technology Tietohallintopäällikkö
 • MD Managing Director Toimitusjohtaja

Kansainvälisiä virkoja ja termejä

 • SNKK Suomen Nuorkauppakamari ry
 • JC  Jäsenyhdistyksen henkilöjäsen
 • TVK Työvaliokunta
 • KL Keskusliitto
 • PJ-kokous Puheenjohajakoulutus